top of page

projekt záhrady

ZAMERANIE A ZAKRESLENIE reálneho stavu pozemku s výškovými kótami. Na výkrese zaznačíme rastliny, ktoré sa na pozemku nachádzajú, a zhodnotíme ich zdravotný a estetický stav. Odporučíme návrh výrubu alebo spôsob ošetrenia.

čo obsahuje projekt

INŠPIRAČNÉ PODKLADY

Po vypočutí vašich požiadaviek a predstáv pripravíme inšpiračné fotky, farby, štruktúry, ktoré nám pomôžu lepšie porozumieť vašim predstavám

ŠTÚDIA 

Ide o škice a ručne kreslený návrh. V tejto fáze konzultujeme s vami naše predstavy. Výsledkom štúdie je rozvrhnutie funkcií, plôch, hmôt pre samotnú projekciu.

Untitled (6).jpg
Untitled (2).jpg
Untitled (5).jpg
Untitled (3).jpg

VIZUALIZÁCIA 

Pre čo najlepšiu predstavu o tom, ako bude vaša záhrada vyzerať, pripravíme vizualizácie a videá. Pre náročnejších klientov ponúkame virtuálnu prechádzku po ich budúcej záhrade pomocou VR technológie.

16.jpg
13.jpg
viz 2018.jpg
7_Photo - 4.jpg

REALIZAČNÝ PROJEKT

Ako podklad k realizácii záhrady dostanete od nás súbor výkresov.

Súbor výkresov závisí od náročnosti a rozsahu projektu.

2018_GOLDSCHMIDT_01_navrh_630x420mm.jpg
2018_GOLDSCHMIDT_09_osadzovací-vykres_96

výber zhotoviteľa pre realizáciu

ako to prebieha

Oslovíme niekoľko realizačných firiem na základe skúseností, odporúčania a portfólia. Detailne im vysvetlíme projekt a necháme ich pripraviť cenové ponuky. Kritériom na výber konečného zhotoviteľa je cena, kvalita, záruka a ponuka údržby záhrady.

autorský dozor

prečo je to dôležité

Projekt nie je na konci až do postavenia záhrady. Budeme kontrolovať priebeh realizácie, sledovať kvalitu použitého materiálu a technológie výstavby. V prípade potreby upozorníme realizačnú firmu na problémy a budeme trvať na ich odstránení. Ušetríme vám čas, peniaze a zbytočné nervy.

bottom of page