top of page

a t e l i é r    z á h r a d n e j     a    k r a j i n n e j    a r c h i t e k t u r y

záhradný architekt

projekt záhrady

ZAMERANIE, FOTODOKUMENTÁCIA a INVENTARIZÁCIA DREVÍN

Zameranie a zakreslenie skutočného stavu pozemku s výškovými kótami. Do výkresu zakreslíme rastliny, ktoré sa na pozemku nachádzajú. Zhodnotíme ich zdravotný a estetický stav a odporučíme návrh výrubu, alebo spôsob ošetrenia

čo obsahuje projekt

INŠPIRAČNÉ PODKLADY

Vypočujeme si vaše požiadavky a predstavy. Podľa nich pripravíme inšpiračné foto, farby, štruktúry...

Poslúžia nám jednoduchšie sa dostať na Vašu vlnu

ŠTÚDIA 

Ide o škice a ručne kreslený návrh. V tejto fáze s Vami konzultujeme naše predstavy. 

Výsledkom štúdie je rozvrhnutie funkcií, plôch, hmôt ... pre samotnú projekciu. 

Untitled (6).jpg
Untitled (2).jpg
Untitled (5).jpg
Untitled (3).jpg

VIZUALIZÁCIA 

Pre čo najlepšiu predstavu o tom ako bude Vaša záhrada vyzerať pripravíme vizualizácie a videá.

Pre náročnejších klientov ponúkame virtuálnu prechádzku po svojej budúcej záhrade pomocou

VR technológie

Untitled (4).jpg
4.jpg
2.jpg
7_Photo - 4.jpg

REALIZAČNÝ PROJEKT

Ako podklad k realizácii záhrady, dostanete od nás súbor výkresov. 

Súbor výkresov záleží od obtiažnosti a rozsahu projektu. 

2018_GOLDSCHMIDT_01_navrh_630x420mm.jpg
2018_GOLDSCHMIDT_09_osadzovací-vykres_96

výber zhotoviteľa pre realizáciu

ako to prebieha

Oslovíme niekoľko realizačných firiem na základe skúseností, odporúčania a portfólia. 

Detailne im vysvetlíme projekt a necháme pre Vás pripraviť cenové ponuky. 

Kritériom na výber konečného zhotoviteľa je cena, kvalita, záruka a ponuka údržby záhrady. 

autorský dozor

prečo je to dôležité

Projekt je na konci až keď je záhrada postavená. Budeme kontrolovať priebeh realizácie, Sledovať kvalitu použitého materiálu a technológie výstavby. V prípade potreby upozorníme realizačnú firmu na problém a budeme trvať na jeho odstránení. Ušetríme Vám čas, peniaze a zbytočné nervy.

bottom of page